KVKK

İş bu Aydınlatma Metni, internet sayfamızı ziyaret eden kişilerin, çerez kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Derya Bebe Çocuk Gereçleri İmalat ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Derya Bebe” olarak anılacaktır.) tarafından çerezlerinin toplanma şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Derya Bebe bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Derya Bebe yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. KVKK uyarınca kişisel veri sahibi olarak paylaştığınız Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu olarak belirlenen Derya Bebe tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

 1. Tanımlar ve Kısaltmalar

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Çerez (Cookie) Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyaları.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu
KVKK, Kanun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Politika Derya Bebe Ltd. Şti. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
İnternet Sitesi                                 http://bcbabycare.com/ ve http://deryabebe.com/ sitelerini
Şirket Derya Bebe Ltd. Şti.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi, dizin.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

 1. İnternet Ortamında Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet sitemiz ziyaret edildiğinde çerez (cookie) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar aşağıda açıklanan nedenlerle işlenmektedir:

 • Müşteri portföyü oluşturmak.
 • Müşteri memnuniyetini arttırmak.
 • Ziyaretçilerin web sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığını tespit etmek.
 • Ziyaretçilerin web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğini tespit etmek.
 • Ziyaretçilerin ziyaret süresini tespit etmek.
 • Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını tespiti etmek.
 • Web sitesi güvenliğini arttırmak.
 • Kullanıcılara verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak.
 • Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak.
 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek.
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Derya Bebe’nin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
 • Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak ve uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına Trend analizleri ve istatistiksel analizler, araştırma ve anketler yapmak, müşteriye uygun indirimler ya da kampanyalar tanımlamak. (Alış-veriş alışkanlıkları, site içi gezinme alışkanlıkları)
 • Anketlere müşterilerimizce katılım sağlandığı takdirde daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, koleksiyonlar ile ilgili sizlerden geribildirim almak, alışveriş deneyimi ile ilgili memnuniyetinizi ölçmek, satın aldığınız ürünler ile ilgili memnuniyetinizi ölçmek.
 • İnternet erişimlerine ait log kayıtları 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kayıt altına alınmakta ve talep edilmesi halinde adli ve/veya idari merci/kurum/kuruluşlarla paylaşılmakta, gerekirse Derya Bebe içi denetim süreçlerinde hukuki yükümlülük çerçevesinde işlenmektedir.
 • Sitenin güvenliğini güçlendirmek için, (örn. Sistemlere erişimde çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılması veya Derya Bebe sistemlerinin ağ ve veri güvenliği için güvenlik duvarı, internet ağ geçidi, ağ ve alt ağ ayrımı gibi erişim güvenlik önlemleri alınması gibi.)
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında, sitemize kayıtlı ve giriş yapan kullanıcıların ve mobil uygulamanın kullanılması esnasında Derya Bebe tarafından;

 • İnternet siteleri ziyaretleri
 • İnternet sitesi sipariş verileri

gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza ile veri işleme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenmektedir.

 1. İnternet Ortamında Alınan Verilerin İşlenmesi Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yetkili kişilerinin erişimi bulunmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen bilgilere, kanunlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla, tedarikçilerimiz, ile sekizinci maddede belirtilen çerezler paylaşılmaktadır. Kayıtlara erişimi olan kişiler Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Kimlik, iletişim bilgileriniz yurtiçinde bulunmakla birlikte, hizmet aldığımız firmaların servislerinin yurtdışında bulunması sebebi ile, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği ve pazarlama bilgileriniz, yurt dışına aktarılmaktadır

Derya Bebe elde ettiği kişisel verileri, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Yükümlülüğü maddesine aykırılık teşkil edecek şekilde başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

 

 1. Şirket’in İnternet Ortamında Veri İşleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini Sağlaması ve Muhafaza Süresi

Derya Bebe tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. İnternet sitesi aracılığı ile elde edilen kişisel veriler Derya Bebe tarafından 8. Maddede belirtilen süreler zarfında saklanmaktadır.

 

 1. Kullanılan Çerezler ve Kullanım Amaçları

ZORUNLU ÇEREZLER

_gads Babycare   Kalıcı
Wp-settings-1 Babycare   365
Wp-settings-time-1 Babycare   365
1P_Jar Google https://policies.google.com/privacy?hl=en 2
NID Google https://policies.google.com/privacy?hl=en 420
_tawkuuid Tawk https://www.tawk.to/privacy-policy/ 210
TawkConnectionTime Google https://www.tawk.to/privacy-policy/ 1
Çerez İzni Webtoffee https://www.webtoffee.com/privacy-policy/ 365

 

 

 

 

 

PERFORMANS ÇEREZLERİ

ss Tawk https://www.tawk.to/privacy-policy/ 1
_tawkuuid Tawk https://www.tawk.to/privacy-policy/ 210
CookieLawInfoConsent Babycare   365
wordpress_test_cookie Babycare   1
wp_lang Babycare   Kalıcı
hu-consent Babycare   32
tk_ai Babycare   1

 

İŞLEVSELLİK ÇEREZLER

_Secure-3PAPISID Google https://policies.google.com/privacy?hl=en 730
_Secure-3PSID Google https://policies.google.com/privacy?hl=en 730
_Secure-PSIDCC Google https://policies.google.com/privacy?hl=en 365
viewed_cookie_policy Babycare   365

 

 

 1. Çerez Kullanımının Engellenmesi

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde ve/veya mobil uygulamamızı kullanmanız durumunda karşınıza çıkacak olan çerez bandı vasıtasıyla çeşitli kategorilerde yer alan çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Aynı zamanda Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez kullanımı tercihlerini kişiselleştirme hakkına sahiptir. Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak; kullanıcılar, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini değiştirebilirler.

Tarayıcının sunmuş olduğu seçenekler dahilinde; veri sahiplerinin çerez kullanımını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme, çerezleri devre dışı bırakma yahut silme imkanları bulunmaktadır.

Çerez ayarlarının değiştirilmesi ve kişiselleştirmesi kullanılan cihaza göre değişiklik arz edebileceğinden erişim sağlanan her bir cihaz için Çerez Politikası değişikliklerinin ayrı ayrı yapılması gerekebilir.

Çerez kullanımı önlemek için tarayıcınızdaki “çerez kullanım özelliğini” devre dışı bırakmanız ve bu web sitesiyle ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki; çerez kullanımının kısıtlanması sitemizde yapacağınız işlemlerin de kısıtlanmasına sebebiyet verecektir. Özellikle “Birinci Taraf Çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin kullanımının kısıtlanması sitemizin bazı bölümlerine erişiminizi kısıtlayacaktır.

Çerez kullanımının kısıtlanması yahut engellenmesi işlemleri ziyaretçiler tarafından istenilen herhangi bir zamanda kullanılabilir.

 

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Personelin kişisel veriler ve veri koruma kanunları hakkındaki farkındalığını artırmak amacıyla mahremiyet ve bilgi güvenliği eğitimleri sağlanır. Personelin bilgi güvenliği ile ilgili sorumlukları yazılı olarak taahhüt altına alınır. Politika ve prosedürlere uygunsuzluklar tespit edilirse disiplin süreçleri işletilir. Uygulama ve servis seviyesinde verilerin güvenliği şifreli protokol kullanımı, güvenlik duvarları ve erişim kontrol mekanizmaları ile sağlanır. Dış ve çevresel tehditlere karşı koruma sağlanacak şekilde fiziksel güvenlik önlemleri alınmıştır. Bilgi sistemlerinde yapılan değişiklikler kayıt altına alınır. Veri kayıplarına karşı veri yedekleme politikası çerçevesinde kişisel veriler yedeklenir.

Derya Bebe; bilgi güvenliği hususunda çalışanlarının ve anlaşmalı olduğu tüm kurum ve kuruluşların gerekli hassasiyeti taşımaları ve yeterli farkındalığa sahip olmaları için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Derya Bebe, tüm çalışanlarının işe başlangıç ve sonraki aşamalarda bilgi güvenliği hakkında eğitim almasını ve bilgilerinin güncel tutulmasını sağlar.

Bilgi güvenliğinin ihlali söz konusu olursa, uygunsuzluklar vakit kaybetmeksizin tespit edilir; ortadan kaldırılması ve tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemler alınır.

Derya Bebe, bilgi güvenliği ihlalleriyle karşılaştığı takdirde, bu ihlallerden sorumlu olan kişi ya da kişilere karşı tüm yasal hakları saklı tutar.

İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler Derya Bebe bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda Derya Bebe Kişisel Verileri Koruma ve İmha Politikası’ nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.

Derya Bebe Kurumsal Politikalarına http://bcbabycare.com/ ve http://deryabebe.com/ adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda, talebinizin gereği, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Bu kapsamda, kişisel veri sahibi olarak tarafınızın;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı;

 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Bakır ve Pirinççiler Sanayicileri Kooperatifi, Menekşe Cd. No:20, 34520 Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Beylikdüzü/İstanbul adresine bizzat veya
 • Şirketimizin info@deryabebe.com E-Posta adresine mail yoluyla veya
 • Şirketimizin derya@hs01.kep.tr KEP adresine mail yoluyla veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.